fbpx
usr

USR îi cere preşedintelui Klaus Iohannis să promulge Legea mirosurilor

În contextul în care, în ultimele zile, au apărut mai multe dezinformări în spaţiul public, parlamentarii USR îi solicită preşedintelui Iohannis, printr-o scrisoare deschisă, să promulge Legea mirosurilor, adoptată de Parlament la iniţiativa USR.

Scrisoarea deschisă adresată preşedintelui este însoţită de peste 6.000 de semnături ale cetăţenilor care vor să respire un aer curat.

Legea Mirosurilor, adică legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, iniţiată de deputatul USR Cornel Zainea şi senatorul USR Allen Coliban, a fost adoptată de Parlament pe 17 iunie, iar astăzi a fost trimisă Preşedinţiei spre promulgare.

Actul normativ acoperă un vid legislativ şi stabileşte reglementări clare referitoare la măsurarea şi monitorizarea disconfortului olfactiv, precum şi la prevenirea, eliminarea sau reducerea acestuia, astfel încât acesta să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul în ansamblul său.

În textul scrisorii adresate preşedintelui, parlamentarii USR argumentează şi de ce consideră nefondate îngrijorările formulate în ultimele zile, în spaţiul public, de unele asociaţii care activează în domeniul agriculturii.

Scrisoarea deschisă în integralitate:

“În atenţia Excelenţei Sale, Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis

Stimate Domnule Preşedinte,

Având în vedere numeroasele solicitări care v-au fost înaintate cu referire la promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului (Legea Mirosurilor), adoptată în data de 17 iunie de Camera Deputaţilor, cu 309 voturi pentru şi o abţinere, care a fost trimisă spre promulgare în data de 22.06.2020,

În numele tuturor cetăţenilor susţinători ai legii, ale căror peste 6000 de semnături le regăsiţi în anexa ataşată prezentei scrisori,

Vă solicităm să promulgaţi Legea Mirosurilor!

Legea Mirosurilor este un proiect iniţiat cu susţinerea mai multor parlamentari din diferite partide, ca răspuns la numeroase sesizări venite din partea cetăţenilor cu privire la disconfortul olfactiv generat de depozite de deşeuri, activităţi industriale sau ferme.

Având în vedere că disconfortul olfactiv este generat de cele mai multe ori de substanţe care ne afectează şi sănătatea, Legea Mirosurilor acoperă un vid legislativ, prin stabilirea unor reglementări clare referitoare la măsurarea şi monitorizarea disconfortului olfactiv, precum şi la prevenirea, eliminarea sau reducerea acestuia, astfel încât acesta să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul în ansamblul său.

Cu privire la argumentele care v-au fost transmise pentru a nu promulga Legea Mirosurilor, aducem următoarele clarificări:

Referitor la îngrijorările conform cărora primarii pot închide activitatea fermelor după ce administratorii acestora au depus eforturi pentru obţinerea autorizaţiilor integrate de mediu, precizăm că primarul nu poate închide fermele care sunt supuse reglementărilor privind protecţia mediului.

Primarul nu are atribuţii de inspecţie şi control asupra autorizaţiilor integrate de mediu. Actele de reglementare din domeniul protecţiei mediului, din care fac parte şi autorizaţiile integrate de mediu, sunt emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, iar activitatea de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului este realizată de Garda Naţională de Mediu şi de comisariatele judeţene ale acesteia, conform OUG 195/2005 privind protecţia mediului.

De altfel, am observat că se propagă în spaţiul public o confuzie între autoritatea publică pentru protecţia mediului şi primar. Dorim să atragem atenţia că primarul nu reprezintă autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. Conform art. 61 litera a) din forma actuală a OUG 195/2005 privind protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, adică Garda Naţională de Mediu, poate “dispune încetarea temporară sau definitivă a activităţilor generatoare de disconfort, în vederea aplicării unor măsuri de urgenţă sau pentru nerespectarea programului pentru conformare”. Legea Mirosurilor doar adaugă la articolul 61 litera a şi disconfortul olfactiv şi planul de gestionare a disconfortului olfactiv.

Posibilitatea autorităţilor publice locale de a interzice în anumite zone din localităţi desfăşurarea unor activităţi care ar putea genera disconfort nu este o noutate adusă de Legea Mirosurilor.

Conform actualelor prevederi ale art. 70 lit. g) din OUG 195/2005 pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului. Legea Mirosurilor doar adaugă la articolul 70 litera g şi disconfortul olfactiv. Conţinutul Planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru toate activităţile care pot crea disconfort olfactiv şi metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv se stabilesc prin Hotărâre de Guvern şi vor trebui respectate şi de către autorităţile publice locale.

Este important de precizat că prevederile art. 70 lit. g) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului sunt limitative, în sensul că au în vedere doar anumite zone din interiorul localităţilor – zonele de locuit, zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului, iar scopul principal este asigurarea unui mediu de viaţă sănătos.

În aplicarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului, anumite autorităţi locale au luat deja astfel de măsuri. De exemplu, prin Hotărârea Consiliului Local 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, Consiliul Local Timişoara a interzis creşterea animalelor şi a păsărilor de fermă în anumite zone din oraş.

Toţi crescătorii de animale individuali şi fermele trebuie să se supună deja reglementărilor din domeniul protecţiei mediului, normelor de protecţie a sănătăţii umane, precum şi normelor sanitar-veterinare.

Toate activităţile de creştere a animalelor sunt supuse normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, instituite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014. Articolul 11 din OM 119/2014 stabileşte distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi perimetrul unităţilor care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei. Distanţele cresc progresiv în funcţie de numărul animalelor, reglementările aplicându-se pentru minim 20 de capete. Controlul în acest caz este realizat de către direcţiile de sănătate publică.

Referitor la obiecţia că “nu există aparatură care să poată constata depăşirea unor valori olfactive”, menţionăm că există şi aparatură, şi metode, şi cel puţin un laborator acreditat RENAR pentru determinarea nivelului de miros prin olfactometrie dinamică, şi anume Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială (ECOIND). Buletinele de analiză eliberate de către un laborator acreditat RENAR sunt valabile la nivel internaţional. Prin urmare, în România se pot efectua determinări ale nivelului de disconfort olfactiv.

De altfel, Legea Mirosurilor prevede că prezenţa şi concentraţia mirosurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare sau cu alte standarde internaţionale care garantează obţinerea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă. În plus, metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv se stabileşte prin Hotărâre de Guvern.

Astfel, având în vedere cele expuse anterior, reiterăm solicitarea de a promulga Legea Mirosurilor.

USR susţine agricultura durabilă, care se aliniază normelor europene şi naţionale în vigoare. Atât timp cât fermele respectă deja aceste norme şi deţin autorizaţii integrate de mediu, Legea Mirosurilor nu le va îngreuna activitatea, aceasta fiind în armonie cu normele europene şi naţionale deja în vigoare.

Cu deosebită consideraţie,

Dan Barna – preşedinte USR
Claudiu Năsui – deputat / vicepreşedinte USR
Iulian Bulai – deputat / vicepreşedinte USR
Cristina Prună – deputat / vicepreşedinte USR
Stelian Ion – deputat / vicepreşedinte USR
Allen Coliban – senator / vicepreşedinte USR
Cătălin Drulă – deputat / vicepreşedinte USR
Silvia Dinică – senator / membru BN
Cristian Seidler – deputat / membru BN
Ionuţ Moşteanu – deputat / membru BN
Radu Mihail – senator / membru BN
Tudor Benga – deputat / membru BN
Mihai Goţiu – senator / membru BN
Mihai Botez – deputat / preşedinte USR Vaslui
Cosette Chichirău – deputat / preşedinte USR Iaşi
Vlad Duruş – deputat
Alin Arsu – deputat
Cristina Iurişniţi – deputat
Dumitru Lupescu – deputat / preşedinte USR Dâmboviţa
Tudor Pop – deputat
Adrian Prisnel – deputat / preşedinte USR Dolj
Dan Rădulescu – deputat
Bogdan Rodeanu – deputat / preşedinte USR Galaţi
Lucian Stanciu-Viziteu – deputat / preşedinte USR Bacău
Silviu Dehelean – deputat / preşedinte USR Bihor
Emanuel Ungureanu – deputat
Sergiu Cosmin Vlad – deputat
Cornel Zainea – deputat
Daniel Nicolae Popescu – deputat
Adrian Wiener – senator
Vlad Alexandrescu – senator
Nicoleta Ramona Dinu – senator
Nicu Fălcoi – senator
Cristian Ghica – senator
Dan Lungu – senator
George Marussi – senator
Florina Presadă – senator
George Edward Dircă – senator
Lavinia Cosma – deputat”